Medlemmer:

Iris Gjertsen - leder
Arla Vilhelmsson
Johan Anders Eira - nestleder
Cathrine Moen Jørgensen
Thomas Røkenes
 

Varamedlemmer:

Anne Bove
Henriette Myrseth
Gisle Aarberg
Tove Nordheim
Ruben Bjerkmo

 

Kontaktinformasjon medlemmer