Medlemmer

Medlemmer:
Arne Lundberg - leder
Tanja Skavholm - nestleder
Johnny Røkenes
Ruben Bjerkmo
Sissel Danielsen Wiik

Varamedlemmer:
Svein Sæther
Einar Paulsen
Per-Erling Ellingsen
Bernhardt Halvorsen
Viggo Antonsen