Medlemmer

Medlemmer:     
Tanja Skavholm                                        
Viktor Andberg- leder                                        
Anna Nilsen - fra Mental helse                       
Torill Berg - fra Lavangen lokallag av LHL         
Norunn Johansen - kommunedirektørens repr

 

Varamedlemmer:
Håkon Nygård
Marita Bratsberg
Ingrid T. Lambertsen - Mental helse
Wenche Aarberg - LHL
rådmann utpeker vararep.

Kontaktinformasjon medlemmer