Formannskapet 2019-2023:
Hege M. Rollmoen (Ap) - ordfører
Klaus Larsen (Ap)
Bernhardt Halvorsen (Sp)
Cathrine Moen Jørgensen (Sp)
Svein Sæther (H) - varaordfører

Kontaktinformasjon medlemmer