Medlemmer

Hege M. Rollmoen
Klaus Larsen
Bernhardt Halvorsen
Tove Norheim
Svein Sæther
 

Rep.fra fagforening:

 

Formannskapet 2019-2023:

Hege M Rollmoen (Ap) - ordfører
Klaus Larsen (Ap)
Bernhardt Halvorsen (Sp)
Tove Norheim (Sp)
Svein Sæther (H) - varaordfører

 

Kontaktinformasjon medlemmer