Eldrerådet er et rådgivende utvalg

Medlemmer:

Alex Norbakken
Johan Svendsen
Edith Lyngmo
Johan Lyngstad
Ruth Løberg

 

Personlige varamedlemmer:

Oddrun I. Kristiansen
Sonja Solstad
Viktor Andberg
Herolf Samuelsen
Mathilde Norbakken

Kontaktinformasjon medlemmer