• Ordfører
  • Sissel B. Rydningen
  • Rådmann
  • Oddveig Johansen
  • Terje Pedersen
  • Ruth Anna Aune