Medlemmer

    

  •      Leder: Unn-Tove Bakkevoll, telefon 461 21 760
  •      Nestleder: Marcus Nygård, telefon 454 51 089
  •      Medlem: Christian Bye Berg, telefon 98266754
  •      Medlem: Tove Hansen, telefon 919 95 725
  •      Medlem: Maj Svendsen, telefon 975 55 734
  •      Varamedlem: Margrete Solvoll, telefon 907 45 672
  •      Varamedlem: Kjell Arne Lien, telefon 901 23 133
  •      Varamedlem: Audun Solvoll, telefon 952 24 899
  •      Varamedlem: Arla R Vilhelmsson, telefon 976 50 843
  •      Varamedlem: Heidi Lundberg, telefon 911 76 703