Hva er interimsstyre for omstilling fase 2 - 2022?

5. april 2022 vedtok Fylkesrådet å gi Lavangen kommune omstillingsstatus for inntil 3 år, perioden 2023-2025, under forutsetning av at Kommunal- og distriktsdepartementet, KDD, innvilger omstillingsmidler. Fylkesrådet bevilget i samme vedtak kr 300 000 til å gjennomføre fase 2 i omstillingsprosjektet. 

Kommunestyret gjorde vedtak om omstillingsarbeid i juni, i sak 35/22, og oppnevnte et interimsstyre for gjennomføring av fase 2, Hege Rollmoen, Håkon Nygård, Tor Lyngmo, Jens Arvid Bratsberg, Anne Gerd Eira, Stian Mevåg og Lars Petter Nilssen. Styret har støtte fra Anne Helgesen, Innovasjon Norge og Kristian Figenschau, Troms og Finnmark fylkeskommune. 

I retningslinjer for omstilling utarbeidet av Innovasjon Norge har omstillingsprosjekt fire faser. Fase 1, avklaring, er allerede gjennomført i Lavangen, og vi er nå inne i fase 2, strategi- og forankringsfasen. Fase 3 og 4 er gjennomføring og avslutning.

Kommunen ba fylkeskommunen om å få lov til å gjennomføre fase 2 uavhengig av finansiering av gjennomføringsfasen, og fylkesråd for økonomi og kultur vedtok i juni at Lavangen kommune kunne utløse kr 300 000 til strategiarbeid uavhengig av endelig avgjørelse fra KDD i oktober. Innovasjon Norge har innvilget kr 100 000 til samme formål.

Målet med fase 2 er å vurdere potensialet for vekst i næringslivet, identifisere konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter, samt å foreslå og prioritere innsatsområder for næringsarbeidet. Tanken er at analyser og aktiviteter gjennomført i fase 2 kan brukes til å utrede andre muligheter for utvikling. Lavangen kommune må de nærmeste årene jobbe med næringsutvikling og stedsutvikling uavhengig av omstillingsstatus.

Etter at forslag til statsbudsjett ble lagt fram 6. oktober ble det klart at Lavangen kommune ikke får midler til å gjennomføre det planlagte omstillingsprosjektet fra 2023. Fase 2 gjennomføres likevel i en noe endret form fram til 31. desember 2022. Resultatene som kommer fram om Lavangen i denne fasen brukes til å finne muligheter for et større næringsutviklingsprosjekt i Lavangen i stedet.

Medlemmer

Medlemmer utnevnt av kommunestyret 30. juni 2022

Hege Rollmoen, ordfører

Håkon Nygård, politisk representant

Tor Lyngmo, næringsdrivende

Anne Gerd Eira, næringsdrivende

Stian Mevåg, næringsdrivende

Jens Arvid Bratsberg, næringsdrivende

Lars Petter Nilssen, næringsdrivende

Kristian Figenschau, Troms og Finnmark fylkeskommune