Medlemmer

Medlemmer:

1. Viktor Andberg
2. Johan Svendsen
3. Ruth Løberg
4. Alex Norbakken
5. Maj Svendsen (rep. fra kommunestyret)

Personlige varamedlemmer:
1. Kjell Svendsen
2. Inger-Lise Thrane
3. Ruth-Anna Aune
4. Svenn Ole Wiik
5. Mathilde Norbakken