Medlemmer

Kommunestyret 2023-2027:
Hege Beate Rollmoen (Ap) - ordfører
Klaus Larsen (Ap) - varaordfører
Marcus Nygård (AP)
Håkon Nygård (AP)
Daniel Helgesen (AP)
Johnny Røkenes (AP)
Jane Johansen (AP)
Maj Kristin Svendsen (Ap)
Atle Lien (AP) 
Tor Erik Lind (H)
Kjell-Are Pettersen (H)
Bjørnar Lundberg (H)
Ann-Lovise Johnsen (H)
Thomas Røkenes (SP)
Ruben Bjerkmo (SP)

Kommunestyret 23-27 @Karin EriksenKommunestyret 23-27 Foto: Karin Eriksen

 

Kontaktinformasjon kommunestyret

Hege Beate Rollmoen (Ap) - ordfører. Epost: hege.rollmoen@lavangen.kommune.no, telefon 412 38 876
Klaus Larsen (Ap) - varaordfører. Epost: klalarsen@hotmail.com , telefon 907 45 725
Marcus Nygård (AP). Epost marnygar@gmail.com , telefon 454 51 089
Håkon Nygård (AP). Epost haakon.12345@gmail.com , telefon 930 33 224
Daniel Helgesen (AP). Epost daniel@lavangenelektro.no , telefon 913 60 509
Johnny Røkenes (AP). Epost johnnyrokenes@outlook.com , telefon 918 16 784
Jane Johansen (AP). Epost janevibe493@hotmail.com 
Maj Kristin Svendsen (Ap). Telefon 975 55 734
Atle Lien (AP) Epost atlien@hotmail.no
Tor Erik Lind (H) Epost t-erik-l@online.no , telefon 450 46 964
Kjell-Are Pettersen (H) Epost kjell.are.pettersen@gmail.com 
Bjørnar Lundberg (H) Epost bjornarandre@hotmail.com , telefon 477 13 353
Ann-Lovise Johnsen (H) Epost ann.lovise.johnsen@gmail.com 
Thomas Røkenes (SP) Epost thomas@lavangenmaskin.no , telefon 468 48 200
Ruben Bjerkmo (SP) Epost rubenbj@hotmail.no , telefon 476 91 185

Ordfører

Hege Beate Rollmoen (Ap) er ordfører for Lavangen kommune i perioden 2023-2027

Klaus Larsen (AP) varaordfører for Lavangen kommune i perioden 2023-2027