2019

Møteprotokoll fra møte i næringsfondet 11.03.19.pdf

Møtekalender 2019
  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret  

21 (flyttet til 28)

Innkalling

Tilleggssaker

Protokoll

  25 - utsatt   13       3   5
Formannskap/ADU

ADU 11

Innkalling

Protokoll

FSK 11

Protokoll

21

Innkalling

Protokoll

 

11

Innkalling
Protokoll

25

Innkalling

Protokoll

28

Innkalling

Tilleggssaker

Protokoll

11

ADU Innkalling

FSK

Innkallng

8 (utsatt) 27     26   21

4

18

 
Samepolitisk utvalg  

26.

Innkalling

Protokoll

                   
Planutvalget

15. (arbeidsmøte)

 

15

Innkalling

Protokoll

12. (arbeidsmøte)

30. (arbeidsmøte)

14.

28.

11.   27 10      
Levekårsutvalget  

13

Innkalling

Protokoll

25.

Innkalling

Protokoll
                 
Eldreråd                        
Næringsfond  

11.
Innkalling

Protokoll

11.

Innkalling
Tilleggssak
Protokoll

                 
Rådet for funksjonshemmede                        

 

2018

Møtekalender 2018

  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret  

22

Innkalling

Protokoll

 

26

Innkalling del 1

del 2

Protokoll

 

 

14

Innkalling

Årsberetning

Regnskap 2017

Protokoll

   

13

Innkalling

Protokoll

 

1

Innkalling

Protokoll

6- flyttes til 13

Innkalling

Tilleggssak

Gebyr og avgift

Fsk innstilling til bud 19-22

Fsk valgte og ikke valgte tiltak

Vedlegg til sak 62

Kommentardel

Protokoll

Gebyr og avgift

 

Formannskap / ADU

16

Innkalling

Protokoll

 

12

Innkalling

Protokoll

19

Innkalling

sak 29/18

Protokoll

16 (innkalling)

Protokoll

28

Flyttes til 4.juni

4.

Innkalling

Sak 48/18

Årsberetning 2017

Regnskap 2017

Protokoll

Innkalling ADU

Protokoll ADU

14. Innkalling

Protokoll

5.

Innkalling

Protokoll

28

Innkalling

(feil klokkeslett, starter kl 08.30)

Protokoll

 

8

Innkalling ADU

Innkalling FSK

Protokoll ADU

Protokoll FSK

22

Innkalling

Protokoll

(5 - flyttes til) 12.

ADU - Innkalling

Protokoll

FSK - innkalling 

Tilleggssaker

Tilleggssak

Protokoll

22.

Innkalling

Protokoll

 

26.11.18:

ADU 

Innkalling

Protokoll

FSK

Innkalling

Vedlegg til sak 122

Sak 123

Gebyr og avgift

Protokoll

11

ADU

Innkalling

Protokoll

FSK

Innkalling

Protokoll

Samepolititsk utvalg  

1

Innkalling

     

28

Innkalling

Protokoll

   

6

Innkalling

Protokoll

23

Innkalling

Protokoll

 

18

Innkalling

Planutvalget  

13

Innkalling

Protokoll

20

17 (innkalling)

Protokoll

29

Innkalling

Protokoll

 

   

30.

Innkalling

Tilleggssak

Protokoll

 

16

Innkalling

Tilleggssak

Protokoll

31

innkalling

Tilleggsak

Protokoll

 

4.

Innkalling

Tilleggssak

Tilleggssak

Protokoll

Levekårsutvalget

8

Innkalling

Protokoll

 

12

Innkalling del 1

del 2

 

 

14
Innkalling

tilleggssak 1

tilleggsak 2

     

3

Innkalling
Protokoll

 

19

Innkalling

Sak 39 Ref.saker

Tilleggsref. saker

Protokoll

6.

Innkalling
Protokoll

Eldreråd        

04

Innkalling

Tilleggsak

Protokoll

 

     

20

Innkalling

Protokoll

   

6

Innkalling

Protokoll

Kommunalt næringsfond     19
Innkalling
Protokoll
    4.
Innkalling
         

11.
Innkalling

Protokoll

Rådet for funksjonshemmede  

7

Innkalling

Protokoll

                   

 

2017

Møtekalender 2017
  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret  

23 Innkalling

Protokoll

 

20

Innkalling

Protokoll

 

15

Innkalling

Protokoll

   

14

Innkalling

Protokoll

 

2

Innkalling del 1 del 2

Protokoll

7

Innkalling

Vedlegg1

Vedlegg 2

Vedlegg3

Vedlegg4

 

 

 

 

Protokoll

Formannskapet  

13

Innkalling

Protokoll

23

Innkalling

Protokoll

20

Innkalling

Protokoll

20

Innkalling

Protokoll

5

Innkalling

Protokoll

10

Innkalling

Protokoll

29

Innkalling

Protokoll

15

Innkalling

22

Innkalling

Protokoll

 

31

Innkalling

Protokoll

14

Innkalling

Protokoll

9

Innkalling

Protokoll

23

Innkalling

Protokoll

2

Innkalling

Protokoll

6

Innkalling

Protokoll

20

Innkalling

Protokoll

 
Samepolitisk utvalg

31

Innkalling

Protokoll

 

20

Innkalling

Protokoll

 

23

Innkalling

Protokoll

         

17

Innkalling

Protokoll

18

Innkalling

Planutvalget  

14

Innkalling del 1 del 2

Protokoll

21

Innkalling

Protokoll

7

Innkalling

Protokoll

30

Innkalling del 1 del2

Protokoll

   

31

Innkalling

Protokoll

 

10

Innkalling

Protokoll

 

 

 

12

Innkalling

Protokoll

Levekårsutvalget

25

Innkalling

Protokoll

 

8

Innkalling

Protokoll

22

Innkalling

Protokoll

       

30

Innkalling del 1 del 2

Protokoll

 

11

Innkalling

Protokoll

   
Eldreråd

17

Innkalling

Protokoll

             

5

Innkalling

Protokoll

 

22

Innkalling

Protokoll

 
Rådet for funksjonshemmede    

8

Innkalling

Protokoll

 

10

Innkalling

Protokoll

         

29

Innkalling

Protokoll

 
Næringsfond    

20

Innkalling

Protokoll

         

9

Innkalling

Protokoll

   

19

Innkalling

Protokoll

Valgstyret        

5

Innkalling

Protokoll

     

11

Innkalling

Protokoll

12

Innkalling

Protokoll

     

 

2016

Møtekalender 2016
  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret  

19

Innkalling

Protokoll

 

15

Innkalling

Protokoll

 

20

Innkalling

Protokoll

   

9

Innkalling

Protokoll

27

Innkalling

Protokoll

 

8

Innkalling

Protokoll

Formannskap  

1

Innkalling

Protokoll

12

Innkalling

Protokoll

7

Innkalling

Protokoll

4

Innkalling

Protokoll

2

Innkalling

Protokoll

23

Innkalling

Protokoll

10

Innkalling

Protokoll

 

11

Innkalling

Protokoll

29

Innkalling

Protokoll

 

10

Innkalling

Protokoll

24

Innkalling

Protokoll

7

Innkalling

Protokoll

21

Innkalling

Protokoll

13

Innkalling

Protokoll

Samepolitisk utvalg          

8

Innkalling

Protokoll

 

26

Innkalling

Protokoll

     

22

Innkalling

Protokoll

Planutvalget

25

Innkalling

Protokoll

 

14

Innkalling

Protokoll

22

Innkalling

Protokoll

9

Innkalling

Protokoll

17

Innkalling

Protokoll

 

22

Innkalling

Protokoll

   

14

Innkalling

Protokoll

 
Levekårsutvalg  

10

Innkalling

Protokoll

16

Innkalling

Protokoll

6

Innkalling

Protokoll

25

Innkalling

Protokoll

       

12

Innkalling

Protokoll

23

Innkalling

Protokoll

6.
Innkalling
Protokoll
Eldreråd    

17

Innkalling

Protokoll

7

Innkalling

Protokoll

       

6

Innkalling

Protokoll

 

30

Innkalling

Protokoll

 
Rådet for funksjonshemmede  

8

Innkalling

Protokoll

16

Innkalling

Protokoll

20

Innkalling

Protokoll

 

8

Innkalling

Protokoll

     

26

Innkalling

Protokoll

   
                         
                         

 

2015

Møtekalender 2015
  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret  

20

Innkalling

Protokoll

27

Innkalling

Protokoll

   

12

Innkalling

Protokoll

   

4

Innkalling

Protokoll

9

Innkalling

Protokoll

Konstituerende

2

Innkalling

Protokoll

11

Innkalling

Protokoll

Formannskap  

9

Innkalling del 1, del 2

Protokoll

16

Innkalling

Protokoll

27

Innkalling

Protokoll

27

Innkalling

Protokoll

 

3

Innkallling

Protokoll

19

Innkalling

Protokoll

24

Innkalling

Protokoll

 

25

Innkalling

Protokoll

28

Innkalling

Protokoll

19

Innkalling

Protokoll

5

Innkalling

Protokoll

16

Innkalling

Protokoll

23

Innkalling

Protokoll

7

Innkalling

Protokoll

11

Innkalling

Protokoll

Samepolitisk utvalg      

9

Innkalling

   

9

Innkalling

27

Innkalling

Protokoll

 

29

Innkalling

Protokoll

13

Innkalling

Protokoll

1

Innkalling

Protokoll

Vilt, frilufts-og innlandsfiskenemd          

17

Innkalling

Protokoll