Salangen-Nyheter.com streemet kommunestyremøtene 2014-2017, de kan sees her:

SN Produksjon