Medlemmer

Medlemmer
Ilene Mari Sørensen - leder fra 17.04.24
Sarah Gulstad - nestleder
Mozdalifa Jaly 
Nora Johansen
Nathaniel V. Bakkeid
Mohamad A. Alabed
Maria Bakkevoll

Varamedlemmer
Linna Jørgensen
Eva O. Finsveen
Frida Bratsberg Markussen
Unni-Sofie Sjøgren
Mathias D. Markussen