Medlemmer

Medlemmer
Mozdalifa Jaly - leder
Sarah Gulstad - nestleder
Nora Johansen
Ilene Mari Sørensen
Nathaniel V. Bakkeid
Mohamad A. Alabed
Maria Bakkevoll

Varamedlemmer
Linna Jørgensen
Eva O. Finsveen
Frida Bratsberg Markussen
Unni-Sofie Sjøgren
Mathias D. Markussen