Medlemmer

Mozdalifa Jaly - leder
Sarah Gulstad - nestleder
Nora Johansen
Ilene Mari Sørensen
Emma K.B. Fossli-Johnsen
Nathaniel V. Bakkeid
Mohamad A. Alabed

varamedlemmer:
Linna Jørgensen
Eva O. Finsveen
Frida Bratsberg Markussen
Unni-Sofie Sjøgren
Maria O.S. Bakkevoll