Medlemmer:

Iris Gjertsen - leder
Arla Vilhelmsson
Johan Anders Eira - nestleder
Tove Norheim
Thomas Røkenes
 

Varamedlemmer:

Anne Bove
Henriette Myrseth
Gisle Aarberg
Ruben Bjerkmo

 

Kontaktinformasjon medlemmer