Lavangen kommune har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige pleie, rehabilitering og omsorgstjenester til alle som trenger det uavhengig av alder eller diagnose.
PRO-avd. har ansvar for at tjenester tildeles etter individuell vurdering og tilrettelegges og tilpasses med respekt for den enkeltes integritet, verdighet og behov.

Informasjon om sentrale rettigheter til pasienter, brukere og pårørende iden kommunale helse- og omsorgstjensten 
Merk: del 2 i dokumentet er informasjon/lenker til bruk for saksbehandlere.