Kommunepsykologen gir gratis lavterskeltilbud for barn, unge og deres familier, arbeidsplasser og ulike organisasjoner.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringas satsninger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Det viktigste er tillit. Psykologen er ute etter å hjelpe, men dersom psykologen ikke kan hjelpe deg, kan du bli henvist videre.

 

Målgruppe
Barn, unge, voksne og deres familier som bor i, eller har tilknytning til Salangen, Lavangen og Ibestad kommune.

Samtaler, veiledning og tverrfaglig arbeid
Psykologen tilbyr utredning/vurdering, samtaler og veiledning for både lette, moderate og alvorlige psykiske plager og vansker. Symptomer på angst, stress, depresjon, atferdsvansker, læringsvansker, oppdragelsesvansker, livskriser, sorg, traumer, kan være eksempler.

Psykologen samarbeider også med andre når det er aktuelt. Det kan være Rask, Rus, fastlege, helsesykepleier, BUP, PPT, barnehage, skole eller andre.

Det planlegges også kurs som tar for seg ulike problemstillinger i det psykiske helsefeltet.

 

Kontakt informasjon

Kommunepsykolog: Borbála Johansen

Telefon: 915 66 871

E-post: kommunepsykolog@bardu.kommune.no

Telefontid: torsdager 10:00- 12:00

Kontorsted: Setermoen (Kontoret ligger ved siden av Rema 1000 i tidligere oransje NAV bygget) og Salangen

Hjemmeside: https://www.bardu.kommune.no/kommunepsykolog.520655.no.html

 

Ingen trenger henvisning for å ta kontakt.