Dette er et tilbud til personer i alle aldre, for eksempel hjemmeboende, personer som bor på institusjon eller barn som trenger oppfølging i barnehage- eller skoletid.

Spesialisthelsetjeneste, fastlege og andre tjenesteytere i kommunehelsetjenesten kan henvise til ergoterapeut.

Ergoterapitjenesten tilbyr øvelse og veiledning, hjelper til med tilrettelegging av omgivelsene i institusjon eller i hjemmet, og bistår med utvelging og tilpasning av hjelpemidler.

Ergoterapitjenesten utfører sine tjenester på institusjon, hjemme, skole eller barnehage.