Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et kommunalt rådgivende organ. Rådet er oppnevnt av kommunestyret, men de er ikke valgt politisk. Rådet er ett bindeledd mellom brukere og politikere. De har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Medlemmer 2019-2023:                   

  • Tanja Skavholm                                        
  • Viktor Andberg   -leder                                      
  • Anna Nilsen - fra Mental helse  -nestleder                     
  • Torill Berg - fra Lavangen lokallag av LHL         
  • Norunn Johansen - rådmanns repr

 

Varamedlemmer 2019-2023:

  • Håkon Nygård
  • Marita Bratsberg
  • Ingrid Johansen - Mental helse
  • Wenche Aarberg - LHL
  • rådmann utpeker vararep.