Om Astafjordlegen
I flere år har kommunene hatt utfordring med å rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse. Dette, samt økt krav til veiledning av LiS1 (turnusleger) og LiS3 (lege i spesialisering), er bakgrunnen til at kommunene innledet dialog. Målet var å skape en fremtidsrettet og robust tjeneste for innbyggerne i kommunene, samtidig som organiseringen ivaretar krav til offentlige myndigheter. Resultatet ble Astafjordlegen - et interkommunalt samarbeid om driften av legekontorene i Ibestad, Lavangen og Salangen kommune, med en felles ledelse.
Astafjordlegen bygger på at det skal være lokal drift ved legekontorene, men legger til rette for et faglig og resursmessig samarbeid mellom kommunene.
 
Kontakt oss:
Sentralbord: 771 74 000
Ved henvendelser som ikke kan vente, ring tlf.: 77 17 69 98 (gjelder kun i legekontorets åpningstid)
Ved livstruende tilstander og behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring: 113
 
Administrativ leder: Victoria Hanssen - telefon: 920 65 113 - victoria.hanssen@salangen.kommune.no
Interkommunal overlege: Lars Nesje - lars@salangen.kommune.no
 
Besøksadresse: Helsesentret, Nesveien 24, 9357 Tennevoll 
Postadresse: Astafjordlegen avd. Lavangen, Nesveien 7, 9357 Tennevoll
 
 
 
 
 
Mulighet for å bestille time og fornye resepter via internett kommer.