MinFastlege finner du fastlegen.

Alle som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Fastlege kan byttes på helsenorge  Her kan du gjøre endringer uavhengig av fastlegekontorets åpningstider.
Gjennom denne portalen kan du se hvilken fastlege din kommune har. Alle over 16 år kan bytte fastlege, i tillegg til å melde seg inn og ut av fastlegeordningen. Foreldre kan bytte fastlege til sine barn under 16 år.

Dersom du ikke kan bruke portalen, ta kontakt med fastlegekontoret (810 59500) for å få informasjon om eller bytte av fastlege.
(Dette gjelder blant annet personer med D-nummer (midlertidig fødselsnummer, f.eks. asylsøkere og personer som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 12 mnd.)

Aktuelle linker:

Bytt fastlege

Frittsykehusvalg.no

helsenorge

Pasientreiser