Klage på vedtak

For mange av våre tjenester (for eksempel sykehjemsplass eller hjemmetjeneste) fatter kommunen et vedtak om tjenester basert på en søknad. Dette vedtaket kan du klage på. Måten klagen blir behandlet på er bestemt av forvaltningsloven. Dersom du ønsker å klage på vedtaket skriver du et brev til kommunens tildelingskontoret.
 
Adressen er:

PRO-leder Norunn Johansen
Tildelingskontoret for omsorgstjenester
Nesveien 32 
9357 Tennevoll
 
I brevet skriver du hva du ønsker å klage på. Klagen skal behandles innen tre uker. Tildelingskontoret vil gå igjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket bør endres.
Dersom vedtaket ikke endres sender tildelingskontoret vedtaket videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse av saken.

Klage på tjenesten

Dersom du er misfornøyd med forhold ved tjenesten du mottar kan du også klage. Du kan da skrive et brev til enhetsleder for den tjenesten som du klager på, for eksempel sykehjem eller hjemmetjeneste.
 
Enhetsleder vil da undersøke saken, invitere deg på møte (dersom dette ikke allerede er gjort) og gi deg et skriftlig svar. Er du ikke fornøyd med svaret kan du sende en klage til Statsforvalteren.
 
Adresse er:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark,
Postboks 700
9815 Vads
 
Statsforvalteren kan starte en tilsynssak mot kommunen basert på din klage. Dersom Statsforvalteren avdekker feil vil disse bli krevd rettet.