Fra 1.juli 2019 skal alle alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene meldes til Helsetilsynet. Bruker og pårørende har rett til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har sammenheng med helsehjelpen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Formålet er å sikre rask oppfølging av de alvorligste hendelsene og slik bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

  • alvorlige hendelser som dødsfall eller alvorlig skade på pasient eller bruker
  • som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker har skadet en annen
  • utfallet er uventet utfra påregnelig risiko

Hvordan varsler du?

Mer informasjon finner du på Helsetilsynets nettsider