Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber. 

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalam er ikke en lovpålagt tjeneste, men er et hjelpemiddel for deg som pga funksjonssvikt eller sykdom har behov raskt å kunne tilkalle hjelp på en enkel måte.

Trygghetsalarmen er en liten smykkeliknende gjenstand som du bærer med deg hele tiden. Ved å trykke på en knapp kan du tilkalle hjelp. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til pårørende og evt. hjemmesykepleien dersom du utløser alarmen.

Utlån av tekniske hjelpemidler

Personer som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder kan låne tekniske hjelpemidler. Målet er å bidra til en lettere hverdag.

Hjelpemidlene kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. Når det ikke lenger er behov for hjelpemidlet, skal det returneres.

Kommunen sender søknad til Hjelpemiddelsentralen i Troms som avgjør om det skal innvilges hjelpemiddel. Kommunen har ansvar for utlevering, opplæring i bruk av hjelpemidlet og tilbakelevering av hjelpemidler.

Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt formidler hjelpemidler til hørsel gir oppfølging og opplæring i bruk av hørselshjelpemidler.
Se også: