Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som er avhengig av å få hjelp i ditt eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie- og omsorgsbehov. Du har rett til hjemmesykepleie hvis du ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hjemmesykepleien tilbyr også opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre hjelpetrengende personer mest mulig selvhjulpne. Hjemmesykepleien vil sammen med hver enkelt finne gode løsninger for selvhjulpenhet. Noen trenger hjelp en kort periode, mens andre trenger langvarig hjelp. Dette vil hjemmesykepleien vurdere sammen med hver enkelt.