Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Krisesenter

Generelt om tjenesten

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse
- Øvrige tjenester

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn.
    Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser.

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere hva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikke kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Partnere

Lavangen kommune har et samarbeid med Krisesenteret i Midt-Troms, Finnsnes

www.krisesenteretmidt-troms.no

 

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

Lover

Krisesenterlova

Forskrifter

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Pleie- og omsorgstjenesten
Telefon:77176620
Epost:norunn.johansen@lavangen.kommune.no
Postadresse:Nesveien 7 9358 TENNEVOLL
Besøksadresse:Nesveien 32 9357 TENNEVOLL

Ansvarlig enhet

Avdeling:Pleie- og omsorgstjenesten
Telefon:77176620
Epost:norunn.johansen@lavangen.kommune.no
Postadresse:Nesveien 7 9358 TENNEVOLL
Besøksadresse:Nesveien 32 9357 TENNEVOLL

Kontaktpersoner

Navn:Norunn Johansen
Tittel:pleie-,rehabiliterings- og omsorgssjef
Telefon:911 90 878
Epost:norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2013-02-01 13:39
Oppdatert:2017-01-11 17:46
Gyldig fra2013-02-01
Gyldig til2021-01-07
Språk Norsk - Norwegian