Helsesøster deltar i undervisning og informasjonsarbeid for barn, ungdom og foreldre om tema som pubertet, kropp og helse, seksualitet, psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet, snus/røykeslutt, god kommunikasjon hjemme, forebygging av vold og seksuelle overgrep og andre tema som er viktige for god helse og trivsel. Helsesøster deltar i ansvarsgrupper og kan være bindeledd mellom ulike hjelpeinstanser ved behov.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever/foresatte, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Helsesøster har trefftid på skolen hver fredag i skoleåret og elever og foresatte kan snakke med helsesøster uten avtale på forhånd.