Valgt av kommunestyret 18.02.21 sak 006/21:

  •      Leder Marcus Nygård, vara Jan-Kåre Berglund
  •      Nestelder: Heidi Lundberg, vara Kjell Svendsen
  •      Medlem: Maj Svendsen, vara Kjell Arne Lien
  •      Medlem: Margrete Solvoll, vara Kjell-Are Pettersen
  •      Medlem: Svenn Ole Wiik, vara Jostein Markussen

Hålogaland revisjon er sekretær for kontrollutvalget. Protokoll fra møtene finner du på deres hjemmeside.