Mánát ja nuorat sáhttet nuvttá čuojahit heahtetelefovdnii jus vásihit veahkaváldima dahje illasteami.
Rávisolbmot mat vávjet dakkár dili sáhttet riŋget.