PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Elever over 15 år, foreldre barnehager og skoler kan ta kontakt med PP- tjenesten for råd og veiledning. PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 33.