Kommunenes Opplæringskontor (KomOpp) i Troms er opprettet for å skaffe lærlingplasser i kommunene til ungdom. Vanligvis går opplæringen over fire år med to års forutgående skolegang i videregående skole, men det finnes varianter av ordningen.

Elevene i videregående skole har frist til 1. mars for å søke lærlingplass. I april får opplærlingskontoret (KomOpp) oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt. KomOpp velger ut søkerne de mener passer for kommunen og søkerens egne ønsker, og sender kommunen opplysninger om aktuelle søkere.

KomOpp overlater til kommunen å velge ut hvilke søkere som skal ansettes. Aktuelle søkere på lærling/lære-plass blir innkalt til en samtale før evt. ansettelse som lærling/lærekandidat.

 

Lavangen kommune har lærlinger/lærekandidater i barne-og oppvekstfag og helse- og omsorgsfag