Ungdomsrådet er et kommunalt rådgivende organ. Rådet er oppnevnt av kommunestyret, selv om de er ikke valgt politisk, regnes de som folkevalgte. Medlemmer av ungdomsrådet kan velges inn i ulike råd, utvalg og kommunestyret. De har rett til å uttale seg i saker som gjelder unge, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Medlemmer 

  • Nasratullah Wahdat
  • Amalie Berg
  • Thea Bakkeid
  • Tayba Jaly
  • Ailo Skavholm

 

Ungdomsrådet er flinke til å skape store og små aktiviteter for alle, ikke bare for ungdommer. Slik som Rockness. 

 

Stortingsrepresentantene våre Sandra Borch (Sp) og Cecilie Myrseth (Ap) startet sin polititiske karriere i Lavangen ungdomsråd.