Lavangen skole er en fulldelt 1.-10. skole. Skolen tilbyr samisk som 1. og 2. språk for elever som ønsker det.

Skoledagen starter kl. 08.00 og avsluttes kl. 13.40. 
1.-4. trinn har ikke skoledag på onsdager.  

Skoleruta for skoleåret 2023/24 - revidert

Skoleruta for skoleåret 2024/2025

Skolebibliotek og utstyrsbank for fritidsutstyr: Lavangen skolebibliotek