Skolerute for skoleåret 2019/2020.

Skolerute for skoleåret 2020/2021

 

 

Lavangen kulturskole

Skolebyggets historie

  Perioden 1941-1964. Kilde: tidl. oppvekstsjef Johan Lyngstad.
08.06.1941 Vedtak om å bygge Lotternes skole på tomt der Olsens hus er i dag. Tomta ferdig opparbeidet i 1942. Oppstart av bygging kom ikke igang på grunn av krigen og mangel på byggevarer.
1942 Tennevoll skole brenner
1946 Revidert tegning av planlagt skole på Lotternes - ikke godkjent.
02.05.1948 Tomta på Lotternes vurderes opp mot ny tomt på Tennevoll eller Sandnes
1948 Spørsmål om videre sentralisering av skolene drøftes.
08.05.1948 Vedtak om å sentralisere alle skolekretsene unntatt Fossbakken og Lavangsnes. Endelig vedtak om dette 24.02.1949 i skolestyret og 31.05.1949 i kommunestyret. UL Rett leids hus brenner høsten 1949.
sept. 1949 Arbeidet med tomta starter. Det er klart til støping 1.10.
sept. 1950 Første byggetrinn er ferdig og tas i bruk.
juni 1954 Arbeidet med andre byggetrinn tar til. Ferdig og tas i bruk høsten 1955.
høst 1955 Skolestyret vedtar at Aa og Keiprød skolebygg flyttes til Tennevoll for å lage et bygg til framhaldsskole.
juli 1956 Arbeidet med riving av Aa og Keiprød skoler tar til.
jan.1957 Sløydsalen: framhaldsskolebygget tas i bruk
høst 1957  "Grønnskolen" (nå kulturskolen) tas i bruk for fullt.
1957 Arbeidet med planlegging av spesialromsfløy i gang.
høst 1958 Arbeidet med spesialromsfløy starter
23.03.1960 Overtakelse av spesialromsfløy
1959/1960 Arbeidet med planlegging av svømmehall i gang
høst 1963 Arbeidet med svømmehall starter opp
01.09.1964 Svømmehallen tas i bruk
   
  Senere år:
17.04.1999 Brann i klasseromsfløyen
2000 Ny fløy i 2. etg.  med arbeidsrom, personalrom, kantina og bibliotek tatt i bruk
.. Ny klasseromsfløy tatt i bruk
.. Ny fløy for småtrinn/SFO tatt i bruk
2011 Lauvhallen (flerbrukshall/svømmehall) ferdig

 

Skolebrannen 17.april 1999:

 

skolebrann.jpg