Gjennom BTI ønsker Lavangen kommune å jobbe systematisk for at alle som jobber med barn og unge har nødvendig kunnskap til å oppdage og handle slik at både barn, unge og familien deres får hjelpen de trenger. En del familier vil av ulike årsaker trenge langvarig oppfølging fra kommunen, og da er det viktig at de ulike tjenestene har et tett og koordinert samarbeid med familiene og forstår helheten av utfordringer familien opplever.

 

www.lavangen.bedreinnsats.no

Du kan være den ene som gjør den store forskjellen for et barn eller en ungdom som har det vanskelig!