Barn og unge kan gratis ta kontakt med alarmtelefonen hvis de opplever overgrep og misbruk.
Voksne som mistenker barn og unge blir utsatt for misbruk og overgrep kan også ringe.