Har du eller dere lyst til å søke om å bli fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Fosterhjem er private hjem der barn skal bo og få omsorg på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i forbindelse med omsorgsovertakelse.  Fosterbarn er forskjellige, og det trenges derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet.  Statlig barnevern (Bufetat) har ansvaret for nødvendig rekruttering og opplæring.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om det er noen i barnets familie eller nettverk som kan være fosterhjem for barnet eller ungdommen som trenger en fosterfamilie. Dersom du kjenner til at et barn i din familie eller nettverk skal flytte i fosterhjem er det viktig at barnevernet får vite om at du/dere vurderer å bli barnets fosterforeldre.

Oppgaven passer for personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og som kan løse omsorgsoppgavene i samsvar med barnets behov og med de forutsetninger som er lagt til grunn for oppholdets varighet mm

Fosterhjem.no