Løypa går gjennom minner fra den gamle gårdsdrifta der man vandrer forbi sommerfjøs, mølne (bekkekvern) fra 1850 (renovert 1995), smia på Nesset fra ca 1860, gammelt smørhus og jordkjeller. Ett i flott kulturlandskap langs småskog og elvebrus, der man med litt fantasi nesten kan høre kvernsteinene gnis mot hverandre og jern slå mot jern i smia

 

Les mer her: Vann gir grøde - livet former landskapet