Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Elveparken

Innkalling og referat fra styringsgruppemøte 15. august 2023

Styringsgruppa ble kalt inn til et møte 15. august, og innkalling er lagt her. Da møtet ble satt var ikke tilstrekkelig antall personer til stede, og styringsgruppa var ikke beslutningsdyktig. Det er likevel laget et kort referat fra møtet. 

Kulturscene gammen innvendig tegning

Referat - oppsummering styringsgruppa 15. mai 2023

Styringsgruppa tok stilling til nye tegninger, et nytt forslag til løsning, som ble levert fra arkitekt og Plan Evo. Som en del av beslutningsgrunnlaget ble det sendt ut 3-dimensjonale bilder av det nye alternativet, Alternativ 2 og det første alternativet, Alternativ 1. Det ble flertall for å gå videre med Alternativ 2. 

Les oppsummering her.

Gamme Alternativ 2 sør

Innkalling og referat styringsgruppemøte 9. januar 2023

Styringsgruppa for Elveparken hadde sitt første møte 9. januar 2023. 

Blant annet ble det valgt ut noen av delprosjektene som skal jobbes med inneværende år. Disse er: bålplass, kulturbygg/gamme, pump-track/sykkelløype, sandvolleyballbane og turstier i parken.

Elveparken oversikt med bilde

Elveparken 2023 - styringsgruppa

Elveparken er det største prosjektet for stedsutvikling, attraktivitet og bolyst Lavangen har hatt. Formålet med prosjektet er å skape helårs møteplasser og aktivitetsrom, spesielt for ungdom og eldre, men parken skal være for alle aldersgrupper. Kommunestyret har bevilget 8,5 millioner kroner til prosjektet, og i 2023 starter de første fysiske arbeidene i parken. En egen styringsgruppe bestemmer prioriteringer og endelig utforming av parken.

Illustrasjon av gammen i Elveparken
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk