I 1891 fikk Lavangen egen kirke. Lavangen kirke er en langkirke med tradisjonell innredning. Kirken er i følge lov underlagt Riksantikvaren og betraktet som vernet bygning. Ved inngangen til kirken står det to bautaer som har historier å fortelle, og minner å ta vare på i forhold til krigens og havets ofre. Les mer om Lavangen kirke.