Den samiske betegnelsen er goahti. Gammer ble brukt som familieboliger hele eller deler av året helt opp til 1950- og 1960-tallet. Gammer har vært i bruk i hele det samiske bosetningsområdet, og gammen i Spansdalen er bygd opp på modell etter disse. Den ble ferdig i 2002 og er åpen for alle