Levekårsutvalget i Lavangen har bedt om en utredning rundt sentrumsutvikling i Lavangen. Ved hjelp av innspill fra bl.a. Lavangen skole, eldreråd, frivilligsentral, Lavangsheimen, Ástávuona giellagoahtie, Coop Prix  har vi fått utarbeidet en grafisk studie over hvordan Elveparken kan se ut. Dette er et forprosjekt som skal være ferdig iløpet av mars 2021 og vi ønsker generelle innspill på prosjektet. Frist for innspill 10.03.21

Elveparken - forslag

Har du spørsmål om Elveparken? Kontakt prosjektleder Christian Ekeland e-post
Har du meninger og innspill til planene? Send e-post til post@lavangen.kommune.no