Dersom du ikke har installert vannmåler i boligen din, betaler du en fast sats i vannavgift når har kommunalt vann. Når kommunen beregner grunnlag for vann- og avløpsgebyr er det antall kubikkmeter vannforbruk det regnes gebyr for. Forbruket beregnes ut fra boligens areal multiplisert med et anslått forbruk pr. kvadratmeter, derfor vil det lønne seg å få innstallert vannmåler dersom det er et stort hus med lite beboere i. Det vil også bli mer rettferdig å betale for faktisk bruk.

Vannmåler innstalleres og betales av huseier, den monteres av rørlegger og huseier melder inn forbruket til teknisk etat hvert år.