Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann) Dette gjelder også om du ønsker å øke eksisterende utslipp vesentlig. Som vesentlig økning regner vi blant annet innlegging av vann og installering av vannklosett.

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten tillatelse fra kommunen.

Søknadsskjema om utslipp av sanitært avløpsvann fra hys og hytter