Vannverket i Hersjevika ble satt i drift 10.januar 2020. 

Tidligere var abonnenter tilkoblet "Tennevoll vannverk". Dette vannverket var gammelt og hadde store problemer med vannkvaliteten. 

Vannforsyningen i Hesjevika er av høyeste kvalitet (FHI) og selvkostgraden er 100% (KOSTRA)

Teknisk etat drifter og vedlikeholder vannverket. Hovedoppgaven er å sikre at abonnentene får rent og nok vann.