Hovedoppgaven er å sikre at abonnentene får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder vannverket.