Vannkraft

Lavangen kommune inngår i Troms og Finnmark vannregion og Harstad-Salangen vannområde.

Fjorden og vassdragene i kommunen har store muligheter, både som næring, reiseliv og naturverdier. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har gitt tillatelse til småkraftverk i Lavangen. Fallrettighetene til Plasselva og Sandneselva eies av Lavangen kommune og er aktuell for utbygging av småkraft.

 

Vindmøller

Høsten 2020 driver Nordkraft as undersøkelser om vindkraft på Tønsheia, fjellet mellom Lavangen og Salangen. Lavangen kommune har ikke tatt stilling til iniativet