Ferie og vikar
Vaksinekoordinator Ingrid Lambertsen har ferie i uke 29-30-31-32. Henvendelser i disse 4 ukene gjør du til tlf. 915 55 724 (telefonen er registrert på hjemmesykepleien).
Om du ikke får svar er det lurt å sende sms til dette telefonnummeret slik at vikar kan ta kontakt med deg når hun er på jobb. 

Vaksinering hver onsdag fortsetter
Vi fortsetter med vaksinering hver onsdag. Som før er det vanskelig å planlegge langt frem i tid, da vi ikke har oversikt over antall doser for mer enn en til to uker frem.
I uke 29 blir personell i skole, barnehage og SFO prioritert. I uke 30 fortsetter vi med gruppe 8 og klarer så vidt å begynne på gruppe 9, det vil si at vi begynner på årskull 1967. 

Registrer deg i vaksinekø
Vi vil fortsatt oppfordre alle over 18 år som ønsker vaksine om å registrere seg i vaksinekø. Dette vil lette arbeidet for de som skal kalle inn til time, og du vil da bli kontaktet på SMS når det er din tur til å bestille time. Det er også viktig å gi tilbakemelding til vaksinekoordinator om du ikke skulle være hjemme i aktuelt tidsrom, slik at du kan settes opp på et annet tidspunkt.
Jeg vil registrere meg i vaksinekø.

Ønsker du ikke vaksinen?
Vi ønsker at du som ikke vil ha vaksinen om å registrerer deg med valget "Jeg ønsker ikke vaksinen".

Barn og unge med spesiell risiko
Vil også gjenta at det er kommet nasjonale anbefalinger hvor også barn og unge over 12 år kan tilbys vaksine. Det er kun barn og unge med spesiell risiko. Det er nevnt alvorlige komplekse nevrologiske sykdommer og syndromer samt kreft og alvorlig immunsvikt, nyresvikt og Down syndrom. Ber om at du kontakter fastlege for prioritering hvis du har barn i denne risikogruppen.

 

Ingrid Lambertsen