Det er nå mulig for alle over 18 år som ønsker koronavaksinering å registrere seg på venteliste, det foregår slik med BankId: 

1. Registrer deg 2. Bestill time 3. Prioritering.

Bruk link (Timebestilling) ------------------>

Slik gjør du det: 

 


 

1. Registrer deg:

1. Registrerer deg, da blir du automatisk satt i vaksinasjonskø.

Når det blir din tur får du en tekstmelding om at du kan bestille time. Det er kun de som venter på vaksine som skal registrere seg.

Alle som har registrert seg vil bli varslet med en SMS når det åpnes for at du kan bestille time. Dersom du har oppgitt mobiltelefonnummeret til en annen, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS.

Når du har mottatt SMS`en må du, logge deg inn på samme nettsted og bestille time. Gå videre til punkt 2.
 

 

2. Bestill time:

2. Selve timebestillingen vil foregå på samme måte. Du logger deg inn på samme nettsted og bestiller time.

Det vil bli kort varsel ved tildeling av time. Møt presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 

 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom.
Vaksinen settes i armen.


 

3. Prioritering:

Risikogrupper og prioritering av vaksine:


Når aldersgruppen 75 år er ferdig vaksinert vil personer med særlig økt risiko bli prioritert. Vi ber derfor alle med følgende sykdommer om å melde seg til oss. Vi vil så videre vurdere om du kommer i risikogruppen etter kontakt med din fastlege.


1. Hvis du har gjennomgått organtransplantasjon *
2. Hvis du har immunsvikt (gjelder også medfødt) *
3. Hvis du har hatt kreft i bloddannende organer siste 5 år (for eksempel leukemi, lymfom, myelomatose) *
4. Hvis du er under pågående kreftbehandling eller nylig har avsluttet behandling som med cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling *
5. Hvis du har nevrologiske sykdommer med redusert hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, Down syndrom) *
6. Hvis du har kronisk nyresykdom eller betydelig redusert nyrefunksjon *
7. Hvis du har kronisk leversykdom eller betydelig redusert leverfunksjon
8. Hvis du bruker immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
9. Hvis du har diabetes
10. Hvis du har kronisk lungesykdom inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
11. Hvis du er overvektig med KMI >35
12. Hvis du har demens
13. Hvis du har kroniske hjerte og kar sykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
14. Hvis du har hatt hjerneslag
15. Hvis du ikke tilhører gruppen som nevnt ovenfor men har annen svært alvorlig sykdom må du ta kontakt med fastlegen 


Grupper merket med * skal vaksineres med mRNA vaksine (dvs BioNTech/Pfizer eller Moderna)

 

Ikke tilgang til nettside?

Vi  vil ringe til alle innbyggere over 74 år

Har du problemer med innlogging eller ikke har mulighet til det - kan du sette deg på venteliste ved å ringe følgende telefonnummer:
Lavangen helsesykepleier tlf 913 94 191 Tidsrommet mandag til fredag kl 0900-1000 inntil 26. Mars 2021.

 

Tekniske problemer med vaksine bestilling:

Vår leverandør (Remin) har tidvis tekniske problemer ved innlogging. Noen kommer gjennom, andre ikke.

Om du ikke kommer inn må du ikke fortvile. Lavangen kommune vaksinerer enda årskull født i 1938/1939, så det vil bli enda en stund til du får time.

Om du ikke kommer inn, prøv igjen – ikke ring.

Du vil ikke komme raskere opp i køen selv om du melder deg tidlig  - du prøver bare å logge inn en annen dag! 😊

Vi får ett begrenset antall vaksiner hver uke, så det vil komme til å ta tid til det blir din tur.

 

12.03.2021