Medlemmer:     
                                     

Tanja Skavholm                                        
Viktor Andberg                                         
Anna Nilsen - fra Mental helse                       
Torill Berg - fra Lavangen lokallag av LHL         
rådmann utpeker  rep.

 

Varamedlemmer:

Milena Szydelko
Marita Bratsberg
Ingrid Johansen - Mental helse
Wenche Aarberg - LHL
rådmann utpeker vararep.